fbpx
Usługa

Wsparcie prawne

Hello Poland zapewnia wsparcie prawne i księgowe.

Warto zauważyć, że usługi „Wsparcie firmy” i „Doradca” (doradca podatkowy) są świadczone razem, w każdym pakiecie (5, 10, 15, 30 i 50 godzin konsultacji).

Wybierając odpowiedni pakiet, otrzymujesz dwie usługi jednocześnie. Możesz też wybrać, na co przeznaczyć dostępną liczbę godzin konsultacji.

Wyślij zgłoszenie
Wsparcie prawne
Wsparcie prawne

Wsparcie prawne obejmuje
następujące usługi:

Prowadzenie działalności:

 • Wsparcie działalności korporacyjnej spółki. Sprzedaż/kupno udziałów w kapitale zakładowym spółek;
  Zawieszenie działalności spółki, jej likwidacja lub zamrożenie;
 • Bieżące doradztwo (usługi abonamentowe) w zakresie działalności spółki;
 • Przygotowanie planów przekształcenia i reorganizacji podmiotów prawnych – ich połączenie, sprzedaż części działalności, zmiana formy prawnej. Opracowanie optymalnego procesu wdrażania zmian. Pomoc w faktycznym wdrożeniu.
 • Powołanie prokurenta (syndyka), wpis do rejestru KRS;
 • Zmiany danych spółki w rejestrze KRS;
 • Wsparcie w prowadzeniu negocjacji biznesowych dotyczących nawiązania współpracy (nie obejmuje wyjazdów do kontrahentów). Prowadzenie negocjacji mediacyjnych / wsparcie na spotkaniach;
 • Doradztwo w zakresie bieżącej działalności oraz planów działania i rozwoju;
 • Sporządzanie projektów umów handlowych. Doradztwo przy zawieraniu umów i nawiązywaniu współpracy handlowej;
 • W razie potrzeby pomoc przy wystawianiu faktur;
 • Sprawdzanie dokumentów, deklaracji celnych zgodnie z wymogami brokera;
 • Współpraca z kurierami i paczkami: przyjmowanie, zamawianie, wysyłanie;
 • Odbieranie korespondencji;Wyszukiwanie brokerów, pośrednictwo między klientem a brokerem, negocjacje;
 • Pomoc w uzyskaniu dostępu do usług i udogodnień dla Twojej firmy;
 • Kompetentne pisanie pism do kontrahentów;
 • Wpisanie spółki do różnych rejestrów, uzyskanie potwierdzenia tego faktu (na przykład: KRAZ, RIS, GUS);
 • Przeprowadzenie spotkania założycieli i udokumentowanie go;
 • Wyszukiwanie informacji i dokumentacji towarów w polskich źródłach;
 • Postępowanie sądowe – wybór prawnika (praca prawnika jest opłacana osobno) i przygotowanie dokumentów.

 

Służby publiczne:

 • Reprezentowanie interesów spółki przed organami publicznymi:
  – Urząd Komunikacji;
  – Główny Inspektorat Transportu Drogowego;
  – Urząd do Spraw Cudzoziemców;
  – Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej;
  – Główny Urząd Statystyczny;
  – Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
  – Urząd pracy;
  – Urząd Skarbowy;
  – Główny Inspektorat Sanitarny;
  – Straż graniczna;
  – Urząd Wojewódzki;
 • Pisanie listów, zapytań i odpowiedzi do wyżej wymienionych organów;
 • Osobisty udział w spotkaniach z organami państwowymi, udzielanie informacji i odpowiadanie na ich zapytania;

 

Pracownicy:

 • Doradztwo w zakresie polityki kadrowej;
 • Składanie wniosków i pozyskiwanie dokumentów dla pracowników: 

  zezwolenia na pracę (zaproszenia) (sześć miesięcy i jeden rok);
  – składanie aktualnych informacji o zatrudnieniu w Urzędzie Pracy;
  – uzyskanie opinii starosty (opinia starosty – analiza rynku pracy);
  – dokumenty BHP (ochrona pracy);
  – badania lekarskie i orzeczenie lekarskie;
  – skierowania na badania/szkolenia/badania lekarskie;
  – certyfikaty rezydencji podatkowej;
  – umowy z pracownikami;
  – dokumenty związane z zatrudnieniem;
  – podróże służbowe;
  – zezwolenie na pobyt, PESEL;

 • Przygotowanie i złożenie dokumentów o zezwolenie na pobyt/pobyt stały (Karta Pobytu);
 • Odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące wiz i dokumentów pracowniczych;
 • Wyszukiwanie programów szkoleniowych dla pracowników:
  kod 95;
  – Obsługa wózka widłowego;
  – rozwój zawodowy;
  – inne;

 

Dokumenty:

 • Korekta umów przygotowanych przez kontrahentów;
 • Przygotowywanie i składanie dokumentów do karty bitowej;
 • Przygotowanie i wyszukiwanie informacji do uznania dokumentów otrzymanych za granicą;
 • Przygotowywanie i tłumaczenie pełnomocnictw.

 

Transport:

 • Uzyskanie licencji transportowej;
 • Rejestracja samochodu;
 • Naliczanie podatku transportowego, składanie dokumentacji;
 • Wyszukiwanie kodu szkoleniowego 95 dla pracowników;
 • Wyszukiwanie i negocjacje z giełdami zleceń transportowych;
 • Tłumaczenia ustne podczas spotkań i negocjacji z dealerami samochodowymi.

Potrzebujesz konsultacji?

Wyślij zgłoszenie, a wkrótce się z Tobą skontaktujemy