fbpx
Usługa

Zezwolenia i licencje

Niektóre zawody i rodzaje działalności gospodarczej wykonywane osobiście wymagają licencji. Dotyczy to na przykład następujących rodzajów działalności:

 • usługi taksówkarskie,
 • transport drogowy osób i rzeczy,
 • usługi detektywistyczne, ochrona osób i mienia,
 • zarządzanie nieruchomościami i usługi pośrednictwa,
 • rzeczoznawcy majątkowi.
Wyślij zgłoszenie
Zezwolenia i licencje

Kto potrzebuje zezwolenia?

Zezwolenie na prowadzenie określonego rodzaju działalności gospodarczej jest wymagane tylko wtedy, gdy wymagają tego przepisy prawa (pełna lista znajduje się w art. 75 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Zezwolenie jest wymagane w szczególności dla następujących rodzajów działalności:

 • sprzedaż hurtowa i detaliczna napojów alkoholowych,
 • prowadzenie działalności ubezpieczeniowej i pośrednictwa ubezpieczeniowego
 • prowadzenie działalności związanej z loteriami, grami losowymi i zakładami wzajemnymi,
 • działania związane z wykorzystaniem i usuwaniem odpadów z gospodarstw domowych oraz ochroną przed bezpańskimi zwierzętami, organizacja schronisk dla bezpańskich zwierząt,
 • produkcja i dystrybucja tablic rejestracyjnych do pojazdów silnikowych,
 • wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu leków, prowadzenie aptek ogólnodostępnych,
 • sprzedaż hurtowa produktów farmaceutycznych.
Kto potrzebuje zezwolenia?

Oferujemynastępujące usługi:
 • Licencje transportowe:
  • transport regularny;
  • transport osób;
  • transport międzynarodowy;
  • dla taksówekі.
 • Zezwolenia na sprzedaż alkoholu i towarów objętych podatkiem akcyzowym
 • Pozwolenia na budowę
 • Licencje agencji zatrudnienia/pozwolenia na zatrudnienie
 • Zezwolenia na produkcję pasz dla zwierząt
 • Zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej – prowadzenie giełdy papierów wartościowych i rynku pozagiełdowego, giełdy kryptowalut.
 • Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier hazardowych, zakładów wzajemnych, loterii i gier na automatach
 • Zezwolenia na usuwanie odpadów z gospodarstw domowych i odpadów niebezpiecznych
 • Zezwolenia na działalność wodociągowo-kanalizacyjną w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków
 • Zezwolenia na rybołówstwo morskie
 • Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej
 • Wpis do rejestru działalności regulowanej
 • Uzyskanie koncesji

Oferujemynastępujące usługi:

Potrzebujesz konsultacji?

Wyślij zgłoszenie, a wkrótce się z Tobą skontaktujemy