fbpx
Usługa

Karta pobytu

Zezwolenie na pobyt / karta pobytuto dokument, który identyfikuje cudzoziemca, udziela mu zezwolenia na pobyt w Polsce i pozwala na legalny i zgodny z prawem pobyt w kraju przez okres dłuższy niż 90 dni.

Warunkowo jest to zezwolenie na pobyt, które umożliwia przekraczanie granic Polski bez konieczności uzyskiwania dodatkowych wiz, a także legalny pobyt w Polsce przez okres wskazany na karcie.

 

Wyślij zgłoszenie
Karta pobytu
Klasyfikacja

Istnieje kilka rodzajów kart pobytu:

 • Karta czasоwego pоbytu –  zezwolenie na pobyt czasowy/kartę pobytu czasowego wydaną na okres nieprzekraczający 3 lat.
 • Blue Card – rodzaj zezwolenia na pobyt czasowy/karty pracy wydawanej dla zawodów wymagających wysokich kwalifikacji (programiści, kierownicy działów, specjaliści ds. zasobów ludzkich itp.)
 • Karta stałego pobytu – zezwolenie na pobyt stały / kartę stałego pobytu, która uprawnia do bezterminowego pobytu w Polsce, ale sama karta musi być zmieniana co 10 lat.
 • Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej – Karta rezydenta długoterminowego UE.
Istnieje kilka rodzajów kart pobytu:
Jakie są podstawy

Podstawy do uzyskania
karty pobytu

Karta czasоwego pоbytu:

 • oficjalne zatrudnienie w Polsce;
 • studiowanie w polskich instytucjach edukacyjnych (uniwersytety, szkoły policyjne);
 • prowadzenie działalności gospodarczej w kraju;
 • obywatelstwo któregokolwiek z krajów UE;
 • połączenie z członkiem rodziny, który posiada już kartę pobytu;
 • łączenie rodzin na podstawie małżeństwa z obywatelem polskim

Blue Card:

 • potwierdzony dochód w wysokości co najmniej 8500 PLN
 • wykształcenie wyższe lub 5 lat doświadczenia w wymaganym zawodzie;
 • podpisana umowa o pracę na co najmniej 1 rok;

Karta stałego pobytu:

 • dostępność Karty Polaka;
 • polskie korzenie;
 • dzieci są obywatelami polskimi.

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej: 

 • osoba mieszka w Polsce legalnie i nieprzerwanie przez ostatnie 5 lat;
 • możliwe jest wykazanie stałego źródła dochodu;
 • dostępność ubezpieczenia zdrowotnego;
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego przez kandydata.
Nasze ceny

Lista usług

Консультація онлайн з експертом від 350 зл Базовий пакет від 680 зл Стандартний пакет від 970 зл Пакет Преміум від 1850 зл Пакет Преміум + від 2450 зл Послуги з легалізації для інших Воєвудств від 970 зл
Індивідуальний аналіз ситуації клієнта
Рекомендації щодо найперспективніших шляхів легалізації
Складання переліку документів, необхідних для отримання дозволу на тимчасове/постійне проживання в Республіці Польща
Створення профілю на порталі для іноземців inPOL та передачі клієнту доступу
Заповнення заяви про отримання дозволу на тимчасове/постійне проживання в Республіці Польща для Замовника,
Допомога у підготовці необхідних документів (контакт з роботодавцем і державними органами)
Надання інформації про встановлені законом вимоги для отримання дозволу на тимчасове/постійне проживання в Республіці Польща
Допомога через працедавця у отримання дозвільних документів на роботу (powiadomienia, informacje starosty, oświadczenie, zezwolenie na pracę)
Перевірку документів перед поданням до Управління у справах іноземців
Рекомендації по реєстрації візиту до Уженду через inPOL на наявні терміни
Реєстрація візиту до Уженду через inPOL на наявні терміни (реєстрація візитів за допомогою ботів оплачується додаткового)
Супровід під час відвідування Управління у справах іноземців
Письмову комунікацію від імені клієнта, відповіді запити, контроль термінів
Моніторинг справи до отримання рішення
У випадку негативного рішення - супровід у апеляційній інстанції
Консультація онлайн з експертом
350 зл
 • індивідуальний аналіз ситуації клієнта
 • рекомендації щодо найперспективніших шляхів легалізації
Базовий пакет
680 зл
 • індивідуальний аналіз ситуації клієнта
 • рекомендації щодо найперспективніших шляхів легалізації
 • cкладання переліку документів, необхідних для отримання дозволу на тимчасове/постійне проживання в Республіці Польща
 • створення профілю на порталі для іноземців inPOL та передачі клієнту доступу для самостійного заповнення заяви
Стандартний пакет
970 зл
 • індивідуальний аналіз ситуації клієнта
 • рекомендації щодо найперспективніших шляхів легалізації
 • cкладання переліку документів, необхідних для отримання дозволу на тимчасове/постійне проживання в Республіці Польща
 • створення профілю на порталі для іноземців inPOL та передачі клієнту доступу для самостійного заповнення заяви
 • заповнення заяви про отримання дозволу на тимчасове/постійне проживання в Республіці Польща для Замовника
 • допомога у підготовці необхідних документів (контакт з роботодавцем і державними органами)
 • перевірку документів перед поданням до Управління у справах іноземців
 • рекомендації по реєстрації візиту до Уженду
Пакет Преміум
1850 зл
 • надання інформації про встановлені законом вимоги для отримання дозволу на тимчасове/постійне проживання в Республіці Польща
 • надання інформації про встановлені законом вимоги для отримання дозволу на тимчасове/постійне проживання в Республіці Польща
 • складання переліку документів, необхідних для отримання дозволу на тимчасове/постійне проживання в Республіці Польща
 • створення профілю на порталі для іноземців inPOL
 • заповнення заяви про отримання дозволу на тимчасове/постійне проживання в Республіці Польща для Замовника
 • допомога у підготовці необхідних документів (контакт з роботодавцем і державними органами)
 • перевірку документів перед поданням до Управління у справах іноземців
 • реєстрація візиту до Уженду через inPOL на наявні терміни (реєстрація візитів за допомогою ботів оплачується додаткового)
 • супровід під час відвідування Управління у справах іноземців
 • письмову комунікацію від імені клієнта, відповіді запити, контроль термінів
 • моніторинг справи до отримання рішення
Пакет Преміум +
2450 зл
 • надання інформації про встановлені законом вимоги для отримання дозволу на тимчасове/постійне проживання в Республіці Польща
 • індивідуальний аналіз ситуації клієнта
 • складання переліку документів, необхідних для отримання дозволу на тимчасове/постійне проживання в Республіці Польща
 • створення профілю на порталі для іноземців inPOL
 • заповнення заяви про отримання дозволу на тимчасове/постійне проживання в Республіці Польща для Замовника
 • допомога у підготовці необхідних документів (контакт з роботодавцем і державними органами)
 • допомога через працедавця у отримання дозвільних документів на роботу (powiadomienia, informacje starosty, oświadczenie, zezwolenie na pracę)
 • перевірку документів перед поданням до Управління у справах іноземців
 • реєстрація візиту до Уженду через inPOL на наявні терміни (реєстрація візитів за допомогою ботів оплачується додаткового)
 • супровід під час відвідування Управління у справах іноземців
 • письмову комунікацію від імені клієнта, відповіді запити, контроль термінів
 • моніторинг справи до отримання рішення
 • у випадку негативного рішення - супровід у апеляційній інстанції
Послуги з легалізації для інших Воєвудств
970 зл
 • індивідуальний аналіз ситуації клієнта
 • рекомендації щодо найперспективніших шляхів легалізації
 • складання переліку документів, необхідних для отримання дозволу на тимчасове/постійне проживання в Республіці Польща,
 • заповнення заяви на отримання карти побиту
 • перевірка документів перед подачею

Wyślij zgłoszenie
Dlaczego jest to korzystne?

Korzyśczi karty pobytu

Nie musisz przedłużać
wizy na okres ważności karty.
Swobodne przekraczanie
granicy z Polską
Możliwość
podróżowania po całej Europie
Większe szanse na uzyskanie
wizy do USA i Wielkiej Brytanii
Możliwość nabycia
nieruchomości i transportu
Korzystne warunki kredytowe,
w tym warunki udzielania kredytów hipotecznych
Dodatkowe możliwości
dla biznesu
Legalizacja pobytu
rodziny i krewnych
Wyślij zgłoszenie
Wymagane dokumenty

Jakie dokumenty są potrzebne
do ubiegania się o zezwolenie na pobyt?

Każdy przypadek (praca, studia, łączenie rodzin itp.), na podstawie którego planujesz ubiegać się o kartę, ma własną listę dokumentów. Na poniższej liście wymienimy dokumenty dotyczące zezwolenia na pobyt / karty pobytu, które są wymagane przy składaniu wniosku w dowolnym kierunku:

 • wypełniony formularz wniosku (wniosek);
 • paszport zagraniczny;
 • umowa ubezpieczenia;
 • umowa najmu;
 • numer PESEL/NIP (jeśli istnieje);
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej;
 • 4 zdjęcia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm.

W przypadku każdej z podstaw zgłoszenia należy wykazać inspektorowi:

 • że masz gdzie mieszkać (umowa najmu);
 • masz wystarczającą ilość pieniędzy na życie (umowa o pracę, wyciąg z konta bankowego);
 • kogoś, kto będzie Cię leczył w przypadku choroby w Polsce (umowa ubezpieczenia).

Pakiet dokumentów do zezwolenia na pobyt / karty pobytu (pobyt czasowy lub stały) jest rozpatrywany przez inspektora indywidualnie dla każdego cudzoziemca, więc według jego uznania może on dodatkowo zażądać niektórych dokumentów.
Dla przykładu:

 • zaświadczenie o niekaralności;
 • poświadczony wyciąg z rachunku bankowego.

Nasze usługi to:

Kompleksowa obsługa
prawna sprawy
Zminimalizuj Twoją obecność,
przyspieszenie procesu
Gwarantowane otrzymanie czerwonej
pieczęci w dniu zgłoszenia
Osobisty powiernik
w sprawie (pełnomocnik)
Dwujęzyczna umowa ze wszystkimi
gwarancjami dla Klienta
Wyślij zgłoszenie

Potrzebujesz konsultacji?

Wyślij zgłoszenie, a wkrótce się z Tobą skontaktujemy