fbpx
Usługa

Karta pobytu

Zezwolenie na pobyt / karta pobytuto dokument, który identyfikuje cudzoziemca, udziela mu zezwolenia na pobyt w Polsce i pozwala na legalny i zgodny z prawem pobyt w kraju przez okres dłuższy niż 90 dni.

Warunkowo jest to zezwolenie na pobyt, które umożliwia przekraczanie granic Polski bez konieczności uzyskiwania dodatkowych wiz, a także legalny pobyt w Polsce przez okres wskazany na karcie.

 

Wyślij zgłoszenie
Karta pobytu
Klasyfikacja

Istnieje kilka rodzajów kart pobytu:

 • Karta czasоwego pоbytu –  zezwolenie na pobyt czasowy/kartę pobytu czasowego wydaną na okres nieprzekraczający 3 lat.
 • Blue Card – rodzaj zezwolenia na pobyt czasowy/karty pracy wydawanej dla zawodów wymagających wysokich kwalifikacji (programiści, kierownicy działów, specjaliści ds. zasobów ludzkich itp.)
 • Karta stałego pobytu – zezwolenie na pobyt stały / kartę stałego pobytu, która uprawnia do bezterminowego pobytu w Polsce, ale sama karta musi być zmieniana co 10 lat.
 • Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej – Karta rezydenta długoterminowego UE.
Istnieje kilka rodzajów kart pobytu:
Jakie są podstawy

Podstawy do uzyskania
karty pobytu

Karta czasоwego pоbytu:

 • oficjalne zatrudnienie w Polsce;
 • studiowanie w polskich instytucjach edukacyjnych (uniwersytety, szkoły policyjne);
 • prowadzenie działalności gospodarczej w kraju;
 • obywatelstwo któregokolwiek z krajów UE;
 • połączenie z członkiem rodziny, który posiada już kartę pobytu;
 • łączenie rodzin na podstawie małżeństwa z obywatelem polskim

Blue Card:

 • potwierdzony dochód w wysokości co najmniej 8500 PLN
 • wykształcenie wyższe lub 5 lat doświadczenia w wymaganym zawodzie;
 • podpisana umowa o pracę na co najmniej 1 rok;

Karta stałego pobytu:

 • dostępność Karty Polaka;
 • polskie korzenie;
 • dzieci są obywatelami polskimi.

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej: 

 • osoba mieszka w Polsce legalnie i nieprzerwanie przez ostatnie 5 lat;
 • możliwe jest wykazanie stałego źródła dochodu;
 • dostępność ubezpieczenia zdrowotnego;
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego przez kandydata.
Nasze ceny

Lista usług

Консультація онлайн з експертом від 350 зл Базовий пакет від 680 зл Стандартний пакет від 970 зл Пакет Преміум від 1850 зл Пакет Преміум + від 2450 зл Послуги з легалізації для інших Воєвудств від 970 зл
Індивідуальний аналіз ситуації клієнта
Рекомендації щодо найперспективніших шляхів легалізації
Складання переліку документів, необхідних для отримання дозволу на тимчасове/постійне проживання в Республіці Польща
Створення профілю на порталі для іноземців inPOL та передачі клієнту доступу
Заповнення заяви про отримання дозволу на тимчасове/постійне проживання в Республіці Польща для Замовника,
Допомога у підготовці необхідних документів (контакт з роботодавцем і державними органами)
Перевірку документів перед поданням до Управління у справах іноземців
Рекомендації по реєстрації візиту до Уженду через inPOL на наявні терміни
Надання інформації про встановлені законом вимоги для отримання дозволу на тимчасове/постійне проживання в Республіці Польща
Реєстрація візиту до Уженду через inPOL на наявні терміни (реєстрація візитів за допомогою ботів оплачується додаткового)
Супровід під час відвідування Управління у справах іноземців
Письмову комунікацію від імені клієнта, відповіді запити, контроль термінів
Моніторинг справи до отримання рішення
У випадку негативного рішення - супровід у апеляційній інстанції
Допомога через працедавця у отримання дозвільних документів на роботу (powiadomienia, informacje starosty, oświadczenie, zezwolenie na pracę)
Консультація онлайн з експертом
350 зл
 • індивідуальний аналіз ситуації клієнта
 • рекомендації щодо найперспективніших шляхів легалізації
Базовий пакет
680 зл
 • індивідуальний аналіз ситуації клієнта
 • рекомендації щодо найперспективніших шляхів легалізації
 • cкладання переліку документів, необхідних для отримання дозволу на тимчасове/постійне проживання в Республіці Польща
 • створення профілю на порталі для іноземців inPOL та передачі клієнту доступу для самостійного заповнення заяви
Стандартний пакет
970 зл
 • індивідуальний аналіз ситуації клієнта
 • рекомендації щодо найперспективніших шляхів легалізації
 • cкладання переліку документів, необхідних для отримання дозволу на тимчасове/постійне проживання в Республіці Польща
 • створення профілю на порталі для іноземців inPOL та передачі клієнту доступу для самостійного заповнення заяви
 • заповнення заяви про отримання дозволу на тимчасове/постійне проживання в Республіці Польща для Замовника
 • допомога у підготовці необхідних документів (контакт з роботодавцем і державними органами)
 • перевірку документів перед поданням до Управління у справах іноземців
 • рекомендації по реєстрації візиту до Уженду
Пакет Преміум
1850 зл
 • надання інформації про встановлені законом вимоги для отримання дозволу на тимчасове/постійне проживання в Республіці Польща
 • надання інформації про встановлені законом вимоги для отримання дозволу на тимчасове/постійне проживання в Республіці Польща
 • складання переліку документів, необхідних для отримання дозволу на тимчасове/постійне проживання в Республіці Польща
 • створення профілю на порталі для іноземців inPOL
 • заповнення заяви про отримання дозволу на тимчасове/постійне проживання в Республіці Польща для Замовника
 • допомога у підготовці необхідних документів (контакт з роботодавцем і державними органами)
 • перевірку документів перед поданням до Управління у справах іноземців
 • реєстрація візиту до Уженду через inPOL на наявні терміни (реєстрація візитів за допомогою ботів оплачується додаткового)
 • супровід під час відвідування Управління у справах іноземців
 • письмову комунікацію від імені клієнта, відповіді запити, контроль термінів
 • моніторинг справи до отримання рішення
Пакет Преміум +
2450 зл
 • надання інформації про встановлені законом вимоги для отримання дозволу на тимчасове/постійне проживання в Республіці Польща
 • індивідуальний аналіз ситуації клієнта
 • складання переліку документів, необхідних для отримання дозволу на тимчасове/постійне проживання в Республіці Польща
 • створення профілю на порталі для іноземців inPOL
 • заповнення заяви про отримання дозволу на тимчасове/постійне проживання в Республіці Польща для Замовника
 • допомога у підготовці необхідних документів (контакт з роботодавцем і державними органами)
 • допомога через працедавця у отримання дозвільних документів на роботу (powiadomienia, informacje starosty, oświadczenie, zezwolenie na pracę)
 • перевірку документів перед поданням до Управління у справах іноземців
 • реєстрація візиту до Уженду через inPOL на наявні терміни (реєстрація візитів за допомогою ботів оплачується додаткового)
 • супровід під час відвідування Управління у справах іноземців
 • письмову комунікацію від імені клієнта, відповіді запити, контроль термінів
 • моніторинг справи до отримання рішення
 • у випадку негативного рішення - супровід у апеляційній інстанції
Послуги з легалізації для інших Воєвудств
970 зл
 • індивідуальний аналіз ситуації клієнта
 • рекомендації щодо найперспективніших шляхів легалізації
 • складання переліку документів, необхідних для отримання дозволу на тимчасове/постійне проживання в Республіці Польща,
 • заповнення заяви на отримання карти побиту
 • перевірка документів перед подачею

Wyślij zgłoszenie
Dlaczego jest to korzystne?

Korzyśczi karty pobytu

Nie musisz przedłużać
wizy na okres ważności karty.
Swobodne przekraczanie
granicy z Polską
Możliwość
podróżowania po całej Europie
Większe szanse na uzyskanie
wizy do USA i Wielkiej Brytanii
Możliwość nabycia
nieruchomości i transportu
Korzystne warunki kredytowe,
w tym warunki udzielania kredytów hipotecznych
Dodatkowe możliwości
dla biznesu
Legalizacja pobytu
rodziny i krewnych
Wyślij zgłoszenie
Wymagane dokumenty

Jakie dokumenty są potrzebne
do ubiegania się o zezwolenie na pobyt?

Każdy przypadek (praca, studia, łączenie rodzin itp.), na podstawie którego planujesz ubiegać się o kartę, ma własną listę dokumentów. Na poniższej liście wymienimy dokumenty dotyczące zezwolenia na pobyt / karty pobytu, które są wymagane przy składaniu wniosku w dowolnym kierunku:

 • wypełniony formularz wniosku (wniosek);
 • paszport zagraniczny;
 • umowa ubezpieczenia;
 • umowa najmu;
 • numer PESEL/NIP (jeśli istnieje);
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej;
 • 4 zdjęcia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm.

W przypadku każdej z podstaw zgłoszenia należy wykazać inspektorowi:

 • że masz gdzie mieszkać (umowa najmu);
 • masz wystarczającą ilość pieniędzy na życie (umowa o pracę, wyciąg z konta bankowego);
 • kogoś, kto będzie Cię leczył w przypadku choroby w Polsce (umowa ubezpieczenia).

Pakiet dokumentów do zezwolenia na pobyt / karty pobytu (pobyt czasowy lub stały) jest rozpatrywany przez inspektora indywidualnie dla każdego cudzoziemca, więc według jego uznania może on dodatkowo zażądać niektórych dokumentów.
Dla przykładu:

 • zaświadczenie o niekaralności;
 • poświadczony wyciąg z rachunku bankowego.

Nasze usługi to:

Kompleksowa obsługa
prawna sprawy
Zminimalizuj Twoją obecność,
przyspieszenie procesu
Gwarantowane otrzymanie czerwonej
pieczęci w dniu zgłoszenia
Osobisty powiernik
w sprawie (pełnomocnik)
Dwujęzyczna umowa ze wszystkimi
gwarancjami dla Klienta
Wyślij zgłoszenie

Potrzebujesz konsultacji?

Wyślij zgłoszenie, a wkrótce się z Tobą skontaktujemy