fbpx
Usługa

Rejestracja spółki
i JDG

 • Sp. z o.o. (LLC) jest polskim odpowiednikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 • Jednoosobowa działalność gospodarcza (JDG) jest polskim odpowiednikiem prowadzenia firmy jako indywidualny przedsiębiorca.
 • Gotowa spółka z numerem VAT to okazja do zakupu istniejącej spółki.
 • Przedstawicielstwo spółki to forma prawna przedsiębiorstwa, które może prowadzić działalność jako przedstawicielstwo zagranicznej spółki z innego kraju
 • S.A. – jest polskim odpowiednikiem spółki akcyjnej
 • A także inkubator biznesu
Wyślij zgłoszenie
Rejestracja spółki i JDG

Sp. z o.o.

Sp. z o.o.jest polskim odpowiednikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Korzyści:

 • Status podmiotu prawnego
 • Ograniczona odpowiedzialność
 • Otwarcie przez jednego lub wielu założycieli
 • W niektórych przypadkach nie ma potrzeby opłacania składek ubezpieczeniowych
 • Możliwość rejestracji online
Sp. z o.o.

Jednoosobowa działalność gospodarcza (JDG)

Jednoosobowa działalność gospodarcza (JDG)jest polskim odpowiednikiem prowadzenia firmy jako indywidualny przedsiębiorca.

Korzyści:

 • Korzyści podatkowe na początku działalności
 • Koszty prowadzenia działalności obniżają płacony podatek
 • Możliwość płacenia jednego podatku (19% niezależnie od uzyskanego dochodu lub 12% do 120 tys. zł i 32% po 120 tys. zł + formy opodatkowania dla niektórych form działalności 8,5% i 12%)
 • Elastyczne godziny pracy
 • Zarobki bez górnego limitu
Jednoosobowa działalność gospodarcza (JDG)

Jak to wygląda w praktyce:

Kontakt
Skontaktuj się i wypełnij formularz
Analiza i realizacja podpisu cyfrowego
Sprawdzamy i analizujemy dane z formularza zgłoszeniowego. Rozpoczynamy procedurę uzyskania numeru identyfikacji podatkowej PESEL (jeśli go nie posiadasz) oraz elektronicznego podpisu cyfrowego dla każdego ze współzałożycieli spółki. Termin ten wynosi od 2 do 5 dni.
Etap przygotowawczy i walidacja
Wybór kodów KVED/PKD, koordynacja adresu prawnego, stosunek udziałów współwłaścicieli w kapitale zakładowym oraz wybór formy zarządu spółki. Następnie klient potwierdza poprawność wszystkich danych.
Złożenie wniosku do KRS
Przygotowujemy wszystkie niezbędne wnioski i wnioski do rejestru sądowego o rejestrację spółki i podpisujemy je za pomocą podpisu elektronicznego. Uiszczamy opłatę państwową za wpisanie spółki do rejestru. Wprowadzamy dane do CBRC. Na tym etapie otrzymujemy numer identyfikacji podatkowej NIP oraz numer statystyczny REGON. Czas oczekiwania wynosi od 24 godzin do 7 dni.
Otwarcie konta bankowego
Po potwierdzeniu rejestracji otwieramy rachunek bieżący.
Podpisanie dokumentów o współpracy
Możesz podpisać umowę na wsparcie księgowe, otwarcie i utrzymanie adresu prawnego oraz usługi konsultingowe.
Wyślij zgłoszenie
Dostępne są również następujące opcje:

Gotowa spółka z numerem VAT

Gotowa spółka z numerem VAT to okazja do zakupu istniejącej spółki.

Korzyści:

 • Gotowa do działania spółka
 • Ważny rachunek bankowy w walucie krajowej oraz dodatkowo w walutach obcych
 • Statut spółki i odpis z rejestru w formie elektronicznej
 • Opłacony na okres 1 roku adres siedziby spółki wraz z usługą odbierania i przekazywania skanów korespondencji pocztowej na adres e-mail klienta (tzw. „wirtualne biuro”)
 • Wykonana pieczęć
Gotowa spółka z numerem VAT
Dostępne są również następujące opcje:

Inkubator biznesu

Odpowiedni dla specjalistów IT, freelancerów (projektantów, marketerów, copywriterów, fotografów itp.).

Inkubator biznesu

Usługi dodatkowe

Otrzymasz również następujące opcjonalne lub dodatkowe usługi:

 • uzyskanie podpisu elektronicznego ePUAP
 • klucze elektroniczne
 • definicja działalności
 • sporządzenie umowy spółki
 • adres siedziby
 • numer rejestrowy (KRS)
 • zmiany w KRS
 • złożenie informacji o beneficjentach
 • wyrobienie pieczęci
 • numer celny (EORI)
 • numer VAT (VAT UE)
 • wystawienie zaproszenia wizowego
 • likwidacja/rozwiązanie spółki
 • otwarcie firmy i konta bez osobistej obecności
 • kompleksowe wsparcie Twojego biznesu
Usługi dodatkowe

Potrzebujesz konsultacji?

Wyślij zgłoszenie, a wkrótce się z Tobą skontaktujemy